FinanseInne

Leasing operacyjny – czy to się opłaca?

Leasing operacyjny to umowa, w której przedsiębiorstwo leasingowe udostępnia użytkownikowi (najemcy) określony przedmiot (np. samochód, maszynę) na określony czas. Użytkownik nie ma obowiązku kupna przedmiotu po zakończeniu umowy, a przedsiębiorstwo leasingowe pozostaje jego właścicielem.

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest używany przez użytkownika, a przedsiębiorstwo leasingowe ponosi koszty jego utrzymania (np. koszty napraw i serwisu), a także ponosi ryzyko związanymi z utratą wartości przedmiotu. W przypadku leasingu operacyjnego, użytkownik nie ma również możliwości wpływania na specyfikacje przedmiotu, które są określone w umowie leasingowej.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Najważniejsze cechy

Leasing operacyjny to umowa, w której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy określoną rzecz na czas określony. W zamian leasingobiorca płaci leasingodawcy regularne raty, ale nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu. Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego to:

  1. Brak przymusu wykupu – leasingobiorca nie jest zobligowany do wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
  2. Długi okres leasingu – zazwyczaj leasing operacyjny obejmuje okres od 2 do 5 lat.
  3. Elastyczność – leasingodawca może zaoferować leasingobiorcy elastyczne warunki umowy, takie jak wysokość rat, okres trwania umowy oraz opcję przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia umowy.
  4. Usługi dodatkowe – leasingodawcy często oferują dodatkowe usługi związane z przedmiotem leasingu, takie jak serwis, ubezpieczenie czy szkolenia dla użytkowników.
  5. Ograniczona odpowiedzialność – leasingobiorca odpowiada tylko za szkody wynikłe z nieumyślnego uszkodzenia przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny jest często wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do finansowania inwestycji w środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia czy samochody.

Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny i leasing finansowy to dwa różne rodzaje leasingu, różniące się przede wszystkim sposobem rozliczenia i charakterem umowy.

Leasing operacyjny to umowa, w której leasingodawca (firma leasingowa) udostępnia leasingobiorcy (firmy lub osoby prywatne) sprzęt, urządzenia lub pojazdy na określony czas, przy czym leasingobiorca nie ma obowiązku ich wykupienia na koniec umowy. W ramach umowy leasingowej leasingobiorca opłaca miesięczne raty, które obejmują koszty wynajmu, serwisowania, ubezpieczenia i ewentualnych napraw. Po upływie okresu umowy leasingowej sprzęt może zostać zwrócony leasingodawcy, przedłużona umowa, a także wykupiona za określoną cenę, którą wcześniej ustala się w umowie.

Leasing finansowy (kapitałowy) to umowa, w której leasingobiorca (firma lub osoba prywatna) dokonuje wyboru i zakupu określonego przedmiotu, a leasingodawca (firma leasingowa) finansuje ten zakup na określony czas. Po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot przepada na rzecz leasingobiorcy. W ramach umowy leasingowej leasingobiorca zobowiązany jest do płacenia comiesięcznych rat, które zawierają koszty zakupu oraz opłaty wynikające z umowy.

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu pozostaje w posiadaniu leasingodawcy, a w leasingu finansowym w posiadaniu leasingobiorcy. Ponadto, w leasingu operacyjnym leasingobiorca nie jest zobowiązany do wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, podczas gdy w leasingu finansowym może to być warunkiem umowy.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *