Inne

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system oszczędzania na emeryturę, wprowadzony w Polsce w 2019 roku. Celem PPK jest zachęcenie pracowników do oszczędzania na emeryturę poprzez automatyczne potrącenia z wynagrodzenia i wpłaty pracodawcy.

W ramach PPK, pracownik co miesiąc wpłaca określoną kwotę, która zostaje zainwestowana na specjalnym koncie w wybranej przez pracownika instytucji finansowej. Dodatkowo, pracodawca również dokłada swoją część, co zwiększa wartość oszczędności pracowniczych.

Oszczędności zgromadzone w ramach PPK są chronione przed wierzycielami w razie upadłości pracodawcy, co daje dodatkową ochronę dla pracowników. Ponadto, w ramach PPK, pracownicy otrzymują dodatkowe korzyści w postaci dopłat od państwa oraz korzyści podatkowych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są objęci PPK, jednakże mają możliwość dobrowolnego zrezygnowania z uczestnictwa.

Czy pracowniczy plan kapitałowy jest dodatkiem do emerytury?

Tak, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym systemem oszczędzania na emeryturę, który ma na celu zwiększenie dochodu emerytalnego pracowników. Oszczędności zgromadzone w ramach PPK są przeznaczone na wypłatę dodatkowej emerytury, która będzie uzupełnieniem do emerytury z systemu ZUS.

Wysokość dodatkowej emerytury zależy od oszczędności zgromadzonych w ramach PPK oraz wyniku inwestycji dokonanych przez wybrane przez pracownika instytucje finansowe. Im więcej pracownik oszczędza, tym większa będzie jego dodatkowa emerytura.

Warto jednak pamiętać, że PPK nie zastępuje tradycyjnego systemu emerytalnego, a jedynie stanowi dodatkowe źródło oszczędności na emeryturę.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *