InnePodatki

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Fakturę VAT można anulować w przypadku błędów popełnionych przy jej wystawieniu lub gdy transakcja, którą faktura dotyczy, została anulowana lub zmieniona.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, anulowanie faktury VAT może nastąpić w ciągu 90 dni od daty jej wystawienia. W tym czasie przedsiębiorca, który wystawił fakturę, może wystawić fakturę korygującą, która sprostuje błędy lub uwzględni zmiany w transakcji.

Jeśli upłynie 90 dni od daty wystawienia faktury, to fakturę można skorygować tylko poprzez wystawienie faktury korygującej z dodatkowym oznaczeniem „faktura korygująca po terminie”.

Czy anulowanie faktury VAT niesie za sobą konsekwencje podatkowe?

Tak, anulowanie faktury VAT może mieć konsekwencje podatkowe.

W przypadku anulowania faktury VAT, należy złożyć korektę deklaracji VAT-7 oraz ewentualnie korektę deklaracji VAT-ZZ, jeśli taka została złożona.

Jeśli faktura została już opłacona przez nabywcę, a następnie została anulowana, to przedsiębiorca, który ją wystawił, powinien zwrócić kwotę nabytej przez nabywcę wartości towarów lub usług, pomniejszoną o kwotę podatku VAT, który został już odprowadzony do urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że anulowanie faktury VAT może być również sygnałem dla urzędu skarbowego, który może w takiej sytuacji zwrócić szczególną uwagę na działalność przedsiębiorcy, szczególnie w przypadku, gdy anulowanych faktur VAT jest stosunkowo dużo.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *