BiznesFinanseInne

Co to jest działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić?

Działalność nierejestrowana to taka forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której osoba fizyczna lub osoba prawna nie dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców (tzw. KRS lub ewidencji działalności gospodarczej). Oznacza to, że taka osoba nie posiada oficjalnego statusu przedsiębiorcy.

Działalność nierejestrowana może być prowadzona przez osoby fizyczne, które chcą zarabiać na własny rachunek, ale nie chcą lub nie mogą zarejestrować swojej działalności gospodarczej. Mogą to być na przykład osoby, które prowadzą drobną działalność, taką jak sprzedaż na targowisku lub usługi remontowe, lub osoby, które chcą jedynie dorobić do swojego głównego źródła dochodu.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że prowadzenie działalności nierejestrowanej może wiązać się z pewnymi ryzykami. Osoby prowadzące taką działalność nie mają prawa do korzystania z wielu ulg i preferencji podatkowych, jakie przysługują zarejestrowanym przedsiębiorcom. Mogą też napotkać problemy, gdy chcą zawierać umowy z klientami lub kontrahentami, którzy wymagają od swoich partnerów oficjalnego statusu przedsiębiorcy.

Czy działalność nierejestowana jest opodatkowana na takich samych zasadach?

Tak, działalność nierejestrowana jest również opodatkowana, ale na nieco innych zasadach niż działalność zarejestrowana. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są obowiązane do rozliczenia swojego dochodu oraz zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) we właściwym urzędzie skarbowym.

W przypadku działalności nierejestrowanej, opodatkowaniu podlega cały dochód uzyskany przez przedsiębiorcę, bez względu na jego wysokość. Jednakże, w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej, przysługuje przedsiębiorcy szereg ulg podatkowych, które zmniejszają jego obciążenia podatkowe. Dlatego też, prowadzenie działalności nierejestrowanej zazwyczaj jest mniej opłacalne finansowo.

Warto pamiętać, że osoby prowadzące działalność nierejestrowaną również podlegają kontroli podatkowej i muszą zachować dokumentację, która umożliwi ewentualną kontrolę ich dochodów przez organy podatkowe.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *