InnePodatki

Jakie składki musi płacić przedsiębiorca?

Płatności składek przez przedsiębiorców zależą od formy prowadzonej działalności i określa je system ubezpieczeń społecznych oraz ZUS. Poniżej przedstawiam podstawowe składki, jakie musi opłacać przedsiębiorca:

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne (US) – to podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składka na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek.
  2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (UZ) – to składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9% podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności zarobkowej, a jednocześnie są ubezpieczeni w ZUS, opłacają składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.
  3. Składka na Fundusz Pracy (FP) – to składka na Fundusz Pracy, która wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek.
  4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – to składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,1% podstawy wymiaru składek.

Wysokość podstawy wymiaru składek ustalana jest na podstawie dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w okresie rozliczeniowym. Ostateczna kwota składek zależy więc od wielkości osiąganego dochodu.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *