Refaktura (korekta faktury) musi zawierać informacje o oryginalnej fakturze, którą koryguje oraz powód dokonanej korekty. W zależności od rodzaju korekty, refaktura może zawierać informacje o zmianie ceny, ilości towaru lub usługi, zmianie stawki podatku lub numerze konta bankowego.

Refaktura powinna mieć odrębny numer oraz datę wystawienia, a także być opatrzona informacją o dokonanej korekcie. Należy także podać dane kontrahenta oraz wystawcy refaktury, a także informacje o sposobie zapłaty i terminie płatności.

Warto pamiętać, że refaktura powinna być wystawiona w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności dokonania korekty faktury.

Czy refaktura może zostać wystawiona na starą fakturę?

Nie, refaktura nie może zostać wystawiona na oryginalną fakturę, która wymaga korekty. Refaktura musi być odrębnym dokumentem, który zawiera informacje o oryginalnej fakturze, którą koryguje, a także powód dokonanej korekty.

Warto zauważyć, że refaktura zastępuje oryginalną fakturę, a nie jest jej dodatkiem lub uzupełnieniem. Dlatego refaktura musi mieć własny numer oraz datę wystawienia, a także zawierać kompletną informację o dokonanej korekcie.

W związku z powyższym, refaktura musi być traktowana jako odrębny dokument, a nie jako uzupełnienie oryginalnej faktury.

Jakie są możliwości korekty błędnej faktury?

Jeśli faktura zawiera błędy lub nieprawidłowości, można dokonać jej korekty. Korekty można dokonać na kilka sposobów, w zależności od rodzaju popełnionego błędu i stopnia jego istotności. Oto kilka możliwości korekty błędnej faktury:

  1. Wydanie korekty faktury – polega na wydrukowaniu nowej faktury, która zastępuje pierwotną. Na nowej fakturze powinny znaleźć się poprawione dane, takie jak ilość towarów lub usług, cena, data itp. Nowa faktura powinna być oznaczona jako korekta.
  2. Wystawienie faktury korygującej – polega na wydrukowaniu nowej faktury, która stanowi korektę do pierwotnej faktury. Na fakturze korygującej powinny znaleźć się informacje o pierwotnej fakturze, powodzie korekty oraz poprawionych danych.
  3. Wystawienie noty korygującej – polega na wydrukowaniu nowego dokumentu, który stanowi korektę do pierwotnej faktury. Nota korygująca powinna zawierać informacje o pierwotnej fakturze, powodzie korekty oraz poprawionych danych.
  4. Wystawienie faktury duplikatu – w sytuacji, gdy błąd na fakturze jest niewielki i nie wymaga zmiany wartości lub ilości towarów lub usług, można wystawić fakturę duplikat, na której poprawia się tylko elementy, które wymagają zmiany.

Warto pamiętać, że korekta faktury powinna zostać dokonana w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia błędu. Korekta powinna być również opatrzona stosownymi informacjami dotyczącymi oryginalnej faktury i przyczyny dokonanej korekty.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *