BiznesFinanseInne

Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami

Dochodzenie pozwem roszczeń dodatkowych między przedsiębiorstwami może dotyczyć różnych kwestii, takich jak niewykonanie umowy, naruszenie praw własności intelektualnej, nieuczciwa konkurencja czy nieprawidłowe działania przedsiębiorstwa.

W celu dochodzenia takich roszczeń, należy najpierw skonsultować się z prawnikiem lub zespołem prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, aby zrozumieć, jakie są szanse na sukces w takiej sprawie oraz jakie będą koszty postępowania sądowego.

Następnie, jeśli uzgodnione zostanie podjęcie takich działań, przedsiębiorstwo musi zgromadzić wystarczającą ilość dowodów, aby udowodnić swoje roszczenia. Może to obejmować dokumenty, kontrakty, korespondencję i świadectwa świadków.

W kolejnym kroku, przedsiębiorstwo musi złożyć pozew do sądu i rozpocząć postępowanie sądowe. W trakcie postępowania sądowego, przedsiębiorstwo może próbować negocjować ugodę z drugą stroną, co może prowadzić do zakończenia sprawy poza sądem.

Postępowanie sądowe może być kosztowne i czasochłonne, dlatego przedsiębiorstwo musi dokładnie rozważyć, czy dochodzenie roszczeń dodatkowych jest warte takiego nakładu.

Jak często przedsiębiorstwa stosują mediację?

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na stosowanie mediacji jako alternatywy dla postępowań sądowych w celu rozwiązywania sporów z innymi przedsiębiorstwami lub innymi podmiotami.

Według raportu „Global Pound Conference Series”, który zbadał preferencje stron w sporach z różnych krajów, wynika, że mediacja jest coraz częściej preferowaną formą rozwiązywania sporów w porównaniu z postępowaniem sądowym lub arbitrażem. Wyniki pokazały, że w niektórych krajach przedsiębiorstwa korzystają z mediacji w ponad 50% przypadków.

W Polsce, mediacja jest stosowana coraz częściej, zwłaszcza w sporach między przedsiębiorstwami. Według raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2020 roku, w 2019 roku w Polsce odbyło się ponad 10 tysięcy mediacji, w tym również w sporach między przedsiębiorcami.

Stosowanie mediacji daje przedsiębiorstwom szansę na szybsze i bardziej efektywne rozwiązanie sporów, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z postępowaniem sądowym lub arbitrażem. Ponadto, mediacja może prowadzić do bardziej korzystnych dla obu stron wyników, co z kolei może poprawić relacje między przedsiębiorstwami i utrzymać dobre stosunki biznesowe.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *