BiznesFinanseInne

Spółka z o.o. – charakterystka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to rodzaj spółki kapitałowej, w której właściciele, zwani wspólnikami, nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych spółki, odpowiedzialność finansowa ograniczona jest do wniesionego przez każdego wspólnika kapitału do spółki.

Spółka z o.o. może mieć od jednego do 250 wspólników, którzy wniosą określoną ilość kapitału do spółki w zamian za udziały. Każdy udziałodawca posiada co najmniej jeden udział w spółce, a wartość każdego udziału określa wysokość wkładu wniesionego przez udziałodawcę.

Spółka z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym, co oznacza, że ma osobowość prawną i może dokonywać transakcji na własny rachunek, a także posiadać majątek, który jest oddzielny od majątku wspólników. Spółka z o.o. jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i podlega szczególnym przepisom regulującym działanie spółek kapitałowych.

Spółka z o.o. jest popularnym wyborem dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność w formie spółki kapitałowej, a jednocześnie chcą mieć ograniczoną odpowiedzialność finansową. Spółka z o.o. jest również często wybierana przez przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Spółka z o.o. – czym się charakteryzuje?

Oto najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.):

  1. Ograniczona odpowiedzialność wspólników: Właściciele spółki z o.o. nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki – ich odpowiedzialność finansowa jest ograniczona do wniesionego przez każdego z nich kapitału do spółki.
  2. Minimalny kapitał zakładowy: Wprowadzenie minimalnego kapitału zakładowego wynoszącego 5 000 złotych zapewnia stabilność finansową spółki.
  3. Liczba wspólników: Spółka z o.o. może mieć od jednego do 250 wspólników.
  4. Oddzielność majątkowa: Spółka z o.o. ma osobowość prawną i posiada oddzielny majątek od majątku jej właścicieli.
  5. Rejestracja w KRS: Spółka z o.o. musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  6. Zarząd spółki: Spółka z o.o. musi mieć zarząd, który reprezentuje spółkę na zewnątrz i kieruje jej działalnością.
  7. Statut spółki: Spółka z o.o. musi mieć statut, w którym określa się m.in. cele i przedmiot działalności, zasady funkcjonowania organów spółki oraz udział każdego wspólnika w spółce.
  8. Możliwość sprzedaży udziałów: Właściciele spółki z o.o. mogą sprzedawać swoje udziały w spółce, co umożliwia pozyskanie nowych inwestorów.
  9. Podatek dochodowy: Spółka z o.o. jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.
  10. Możliwość przekształcenia: Spółka z o.o. może zostać przekształcona w inną formę prawno-organizacyjną, np. w spółkę akcyjną.
Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *