BiznesInne

Świadectwo pracy – poznaj ten dokument

Świadectwo pracy to dokument wystawiany przez pracodawcę, który potwierdza zatrudnienie pracownika w danym okresie oraz informuje o rodzaju wykonywanej pracy oraz zakresie obowiązków. Świadectwo pracy jest jednym z dokumentów, które są wymagane od pracowników przy ubieganiu się o pracę w nowej firmie.

W świadectwie pracy powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko pracownika
 • nazwa i adres firmy, w której pracował
 • okres zatrudnienia (data rozpoczęcia i zakończenia)
 • stanowisko, które zajmował
 • zakres obowiązków, które pełnił
 • informacje o wynagrodzeniu
 • inne informacje, które pracownik uzna za istotne.

Świadectwo pracy ma na celu pomóc pracownikowi w zdobyciu nowego zatrudnienia, ponieważ stanowi ono potwierdzenie jego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności, które zdobył podczas pracy w poprzedniej firmie.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Jakie funkcje pełni świadectwo pracy?

Świadectwo pracy pełni kilka ważnych funkcji, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

 1. Potwierdzenie doświadczenia zawodowego – Świadectwo pracy jest potwierdzeniem faktu zatrudnienia i okresu pracy w danym miejscu. Dzięki temu pracownik może wykazać swoje doświadczenie zawodowe i zdobyte umiejętności przy ubieganiu się o nową pracę.
 2. Uwiarygodnienie kwalifikacji – Świadectwo pracy zawiera informacje o wykonywanych obowiązkach, co pozwala na ocenę kwalifikacji i umiejętności pracownika.
 3. Ochrona pracownika – Świadectwo pracy stanowi dla pracownika pewnego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ zawiera informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia. Pracownik może w razie konieczności wykorzystać te informacje do obrony swoich praw.
 4. Kontrola dla pracodawcy – Świadectwo pracy umożliwia pracodawcy kontrolowanie zatrudnienia swoich pracowników, w tym okresów zatrudnienia i wykonywanych obowiązków.
 5. Dokumentacja – Świadectwo pracy stanowi dokumentację zatrudnienia pracownika w danym przedsiębiorstwie. Pracodawca musi przechowywać je przez określony czas, co może okazać się przydatne w przypadku kontroli urzędowej czy rozliczeń podatkowych.

Wszystkie te funkcje świadectwa pracy przyczyniają się do ułatwienia procesu poszukiwania pracy dla pracowników oraz do zarządzania personelem przez pracodawcę.

Jak je otrzymać?

Świadectwo pracy powinno być wystawione przez pracodawcę po zakończeniu zatrudnienia pracownika. W Polsce prawo pracy reguluje tę kwestię w Kodeksie pracy, który określa, że pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi na piśmie zaświadczenie o zatrudnieniu oraz okresie zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zatrudnienia.

W praktyce wiele firm przygotowuje świadectwa pracy w ciągu kilku dni od złożenia wniosku przez pracownika. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy bezpłatnie.

Jeśli pracownik chce otrzymać świadectwo pracy, powinien zwrócić się z tym żądaniem do swojego pracodawcy. Wniosek można złożyć osobiście, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy, można skorzystać z pomocy prawnika lub zwrócić się do odpowiednich organów państwowych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *