BiznesInne

Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym istnieją różne sposoby zawierania umów. Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane z nich:

  1. Umowa ustna – zawarcie umowy ustnej polega na wyrażeniu przez obie strony woli zgodnej co do istotnych postanowień umowy. Umowa taka jest ważna, jednakże może być trudna do udowodnienia.
  2. Umowa pisemna – zawarcie umowy pisemnej polega na spisaniu i podpisaniu przez strony dokumentu określającego postanowienia umowy. Umowa taka jest łatwiejsza do udowodnienia i stanowi dowód zawarcia umowy.
  3. Umowa elektroniczna – zawarcie umowy elektronicznej polega na wyrażeniu przez strony woli zgodnej co do istotnych postanowień umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. poprzez e-maila, formularze internetowe lub komunikatory internetowe.
  4. Umowa przez telefon – zawarcie umowy przez telefon polega na wyrażeniu przez strony woli zgodnej co do istotnych postanowień umowy za pomocą telefonu. Umowa taka jest ważna, jednakże może być trudna do udowodnienia.
  5. Umowa przez pełnomocnika – zawarcie umowy przez pełnomocnika polega na udzieleniu pełnomocnictwa przez jedną ze stron drugiej osobie do zawarcia umowy w jej imieniu. Umowa taka jest ważna, jeżeli pełnomocnik działa w granicach swojego upoważnienia.
  6. Umowa przez fakturę – zawarcie umowy przez fakturę polega na zaakceptowaniu warunków umowy poprzez złożenie zamówienia i dokonanie płatności na podstawie faktury. Umowa taka jest ważna, jednakże może być trudna do udowodnienia.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie umowy można zawierać we wszystkich powyższych formach. W niektórych przypadkach obowiązują szczególne wymagania formalne, np. konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub przesłania podpisu elektronicznego.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *