FinanseInneKsięgowość

Czym są i jak ewidencjonować środki trwałe?

Środki trwałe to długotrwałe aktywa trwałe, które są wykorzystywane w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i służą mu przez dłuższy czas niż jeden rok. Przykłady środków trwałych to nieruchomości, maszyny, pojazdy, narzędzia, meble i wyposażenie.

Ewidencjonowanie środków trwałych polega na ich rejestracji w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że rejestracja taka obejmuje:

  • numer ewidencyjny
  • nazwę i opis środka trwałego
  • datę nabycia
  • wartość początkową
  • sposób finansowania
  • planowane okresy użytkowania
  • stopę amortyzacji
  • wartość księgową na koniec każdego roku obrotowego
  • datę i wartość likwidacji, jeśli zostanie ona dokonana

Środki trwałe są amortyzowane w celu rozłożenia ich kosztów na lata, w których były używane. W księgach rachunkowych przedsiębiorstwa powinna być prowadzona ewidencja wartości początkowej, wartości końcowej oraz amortyzacji.

Warto zauważyć, że sposób ewidencjonowania środków trwałych może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju oraz od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

Czy ewidncja środków trwałych może wpłynąć na podatki firmy?

Tak, ewidencja środków trwałych może mieć wpływ na podatki firmy. Przede wszystkim, odliczenie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (takich jak koszty zakupu, montażu, transportu) może zmniejszyć podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku od przychodów osób fizycznych (PIT), co prowadzi do niższej kwoty podatku.

Ponadto, środki trwałe podlegają odpisowi amortyzacyjnemu, czyli kosztowi zużycia tych środków w ciągu czasu. Odpis amortyzacyjny zmniejsza zysk przedsiębiorstwa i tym samym wpływa na wysokość podatku dochodowego. Jednak, wysokość odpisów amortyzacyjnych może być ograniczona przez przepisy prawa podatkowego.

Warto zauważyć, że w niektórych krajach istnieją specjalne przepisy podatkowe, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w środki trwałe poprzez przyznanie ulg podatkowych na nabycie, modernizację lub remonty takich środków.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *