Gwarancja i rękojmia są dwoma instrumentami ochrony praw konsumentów, jednak mają odmienne charakterystyki i zastosowanie.

Podobieństwa między gwarancją a rękojmią:

  • Oba instrumenty dotyczą sytuacji, w której sprzedawane towary są wadliwe lub niezgodne z umową.
  • Zarówno gwarancja, jak i rękojmia, mają na celu zabezpieczenie interesów konsumentów i zmuszenie sprzedawców do wykonywania swoich obowiązków.
  • Konsument może skorzystać zarówno z gwarancji, jak i rękojmi.

Różnice między gwarancją a rękojmią:

  • Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy do usunięcia wadliwości towaru w określonym czasie lub naprawy go w przypadku jego awarii. Gwarancja nie jest wymagana przez prawo, a jej warunki określa producent lub sprzedawca.
  • Rękojmia natomiast to zobowiązanie sprzedawcy, które jest ustawowo określone i obejmuje sytuacje, gdy sprzedany towar jest wadliwy lub niezgodny z umową. W takim przypadku konsument może żądać od sprzedawcy naprawy towaru, wymiany go na nowy lub zwrotu części lub całości zapłaconej kwoty. Rękojmia obowiązuje przez okres dwóch lat od dnia otrzymania towaru.

Podsumowując, gwarancja i rękojmia są narzędziami ochrony praw konsumentów, jednak mają odmienne charakterystyki i zastosowanie. Gwarancja jest dobrowolna i określana przez producenta lub sprzedawcę, natomiast rękojmia jest ustawowo określona i obowiązuje w przypadku wadliwego towaru lub niezgodności z umową.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Kiedy składa się gwarancję a kiedy rękojmię?

Gwarancja i rękojmia to dwa odrębne pojęcia i mają różne zastosowania. W skrócie, rękojmia dotyczy wad ukrytych i ujawniających się w czasie użytkowania, podczas gdy gwarancja dotyczy okresu, w którym sprzedający podejmuje się naprawy lub wymiany towaru, niezależnie od tego, czy wada występuje czy nie.

Rękojmia przysługuje kupującemu, który dokonał zakupu od sprzedawcy w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, a sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru, które istniały już w chwili sprzedaży lub powstały przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi, np. poprzez żądanie naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy, który może być udzielany w różnym zakresie i czasie. Gwarancja może dotyczyć jakości, trwałości, funkcjonalności lub innych cech towaru, a sprzedawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany towaru na własny koszt, jeśli w okresie objętym gwarancją ujawnią się wady. Gwarancja może być także udzielana przez producenta, a czas jej trwania zwykle wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

W praktyce, kiedy kupujemy towar, możemy mieć do czynienia zarówno z rękojmią, jak i gwarancją. Jeśli towar jest wadliwy już w momencie zakupu lub wady ujawniają się w czasie użytkowania, to kupujący może skorzystać z rękojmi. Jeśli z kolei sprzedawca oferuje gwarancję na dany produkt, to może ona stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla kupującego, np. przed ewentualnymi kosztami naprawy lub wymiany towaru.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *