Reklama niezgodna z prawem to taka, która łamie przepisy prawa, np. w zakresie ochrony zdrowia, konsumentów, konkurencji czy prawa autorskiego. Może to dotyczyć zarówno samej treści reklamy, jak i jej sposobu przekazu czy też miejsca, w którym jest prezentowana.

Przykłady niezgodnej z prawem reklamy to np. reklama leków, która nie spełnia wymogów dotyczących reklamy produktów leczniczych, reklama alkoholu kierowana do osób nieletnich, wprowadzająca w błąd reklama kosmetyków, niedopuszczalna reklama porównawcza, czy reklama wykorzystująca bez zezwolenia cudzy wizerunek lub utwór.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Kiedy reklamę uznaje się za niezgodną z prawem?

Reklamę uznaje się za niezgodną z prawem, gdy narusza ona przepisy prawa lub zasady etyki reklamowej. Przepisy prawne regulujące reklamę obejmują między innymi Kodeks spółek handlowych, Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeks cywilny, Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawę o ochronie danych osobowych. Natomiast zasady etyki reklamowej określa Kodeks etyki reklamowej, który został opracowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Reklama może być uznana za niezgodną z prawem w przypadku wprowadzenia konsumenta w błąd, stosowania nieuczciwych praktyk, naruszania dóbr osobistych, promowania nielegalnych działań, a także łamania przepisów dotyczących reklamy alkoholu, tytoniu czy leków. W przypadku naruszenia przepisów, konsument ma prawo do złożenia skargi do właściwych organów, które mogą nałożyć na reklamodawcę kary finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet zablokować publikację reklamy.

Przykłady

Reklama niezgodna z prawem to taka, która łamie przepisy prawa, w szczególności dotyczące ochrony konsumentów i konkurencji. Poniżej przedstawiam kilka przykładów reklam uznawanych za niezgodne z prawem:

  1. Reklama wprowadzająca konsumentów w błąd – np. informowanie o nieprawdziwej jakości produktu, fałszywej obniżce ceny, przekłamywanie informacji o składnikach czy właściwościach produktu itp.
  2. Reklama agresywna – np. wykorzystanie presji emocjonalnej, groźby lub szantażu w celu nakłonienia konsumenta do zakupu.
  3. Reklama porównawcza – w Polsce jest to rodzaj reklamy ściśle regulowany, dlatego też łatwo popełnić błąd i wprowadzić nieprawidłową reklamę. Reklama porównawcza musi spełnić szereg warunków, np. dotyczyć produktów tego samego rodzaju, mieć obiektywną podstawę, porównywać jednoznacznie określone cechy, nie wprowadzać w błąd itp.
  4. Reklama skierowana do dzieci – w Polsce istnieją restrykcje dotyczące reklam skierowanych do dzieci. Nie wolno np. stosować w nich przemocy, agresji, przekazywać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, wprowadzać dzieci w błąd itp.
  5. Reklama wykorzystująca wizerunek znanych osób lub marki – wykorzystywanie wizerunku znanych osób lub marek bez ich zgody może naruszać ich prawa do prywatności i dóbr osobistych.
  6. Reklama niezgodna z zasadami etycznymi – reklama nie powinna łamać zasad etycznych, takich jak szacunek dla godności ludzkiej, szacunek dla kultury, zwyczajów i tradycji, przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji itp.
Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *