Inne

Dla kogo przeznaczony jest urlop uzupełniający?

Dla kogo przeznaczony jest urlop uzupełniający

Urlop uzupełniający to forma urlopu, który przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na niepełnym etacie, który osiągnął określony wymiar czasu pracy w ciągu danego okresu rozliczeniowego.

Urlop ten jest uregulowany w Kodeksie pracy i wynosi maksymalnie połowę wymiaru urlopu wypoczynkowego, czyli w przypadku, gdy pracownik ma 10 dni urlopu wypoczynkowego, to urlop uzupełniający może wynosić maksymalnie 5 dni.

Urlop uzupełniający może być udzielony w jednym ciągu lub w częściach, ale łącznie nie może przekroczyć połowy wymiaru urlopu wypoczynkowego. Urlop uzupełniający nie może być wymieniony na inne świadczenia pieniężne.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Komu przysługuje urlop uzupełniający?

Urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, który osiągnął 55 lat i ma co najmniej 15 lat stażu pracy. Pracownikowi temu przysługuje 4 dni urlopu uzupełniającego w roku kalendarzowym, ale może być on wydłużony w zależności od ustaleń w zakresie prawa pracy, prawa zakładowego lub umowy zbiorowej.

Jak się o niego ubiegać?

Urlop uzupełniający to rodzaj urlopu, który przysługuje pracownikom zatrudnionym na niepełny etat, którzy pracują krócej niż pełny etat, ale dłużej niż połowę etatu.

Aby ubiegać się o urlop uzupełniający, pracownik powinien złożyć wniosek do pracodawcy. Wniosek powinien zawierać prośbę o przyznanie urlopu uzupełniającego oraz określenie terminu i liczby dni, na jakie pracownik chce skorzystać z tego urlopu.

Pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć wniosek pracownika i udzielić mu odpowiedzi w ciągu 14 dni od jego złożenia. Jeśli pracodawca nie udzieli odpowiedzi w tym terminie, wniosek uważa się za zaakceptowany, a pracownik ma prawo skorzystać z urlopu uzupełniającego w wybranym przez siebie terminie.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *