Inne

Wymagania prawne i wizowe dla pracowników z różnych krajów

Zatrudnianie pracowników z zagranicy może być doskonałym sposobem na zaspokojenie potrzeb kadrowych firmy i wzbogacenie różnorodności kulturowej w miejscu pracy. Należy jednak pamiętać, że proces rekrutacji i zatrudniania pracowników z zagranicy jest bardziej skomplikowany niż w przypadku pracowników lokalnych. Wynika to z konieczności spełnienia szeregu wymagań prawnych i wizowych.

Poszukujesz pracy budowlanej na terenie Niemiec? Zastanawiasz się ile mógłbyś zarobić? Pomożemy Ci ją znaleźć. Aktualnie rekrutujemy pracowników! Sprawdź: Rekrutacja pracowników. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.

Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące zatrudniania pracowników z zagranicy w Polsce określa Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa ta reguluje m.in. warunki legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, zasady wydawania zezwoleń na pracę i innych dokumentów uprawniających do podjęcia pracy.

Rodzaje zezwoleń na pracę

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce. Najczęściej stosowane to:

 • Zezwolenie na pracę typu A: wydawane cudzoziemcom, którzy posiadają umowę o pracę z polskim pracodawcą.
 • Zezwolenie na pracę typu B: wydawane cudzoziemcom, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.
 • Zezwolenie na pracę typu C: wydawane cudzoziemcom, którzy chcą podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 • Zezwolenie na pracę typu D: wydawane cudzoziemcom, którzy chcą pracować na stanowiskach kierowniczych lub wysoko wyspecjalizowanych.

Prowadzisz firmę budowlaną i poszukujesz dla niej pracowników? Zrobimy to za Ciebie! Rekrutacja pracowników to nasza specjalność. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, a ty dostaniesz zgrany zespół wykwalifikowanych specjalistów danej dziedziny. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli opowiedzieć Ci o swojej ofercie.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca składa się z kilku etapów:

 • Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pracy cudzoziemca.
 • Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, m.in. kopię umowy o pracę, oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu cudzoziemcowi odpowiednich warunków pracy i zakwaterowania, a także dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe cudzoziemca.
 • Urząd wojewódzki rozpatruje wniosek i wydaje decyzję o jego przyznaniu lub odmowie.

Wymagania wizowe

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani Konfederacji Szwajcarskiej, potrzebują wizy, aby móc legalnie pracować w Polsce. Rodzaj wymaganej wizy zależy od kraju pochodzenia cudzoziemca oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Procedura uzyskania wizy

Procedura uzyskania wizy dla cudzoziemca składa się z kilku etapów:

 • Cudzoziemiec składa wniosek o wizę w polskim konsulacie lub ambasadzie w swoim kraju.
 • Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, m.in. paszport, dokument potwierdzający tożsamość, kopię umowy o pracę, oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu cudzoziemcowi odpowiednich warunków pracy i zakwaterowania, a także dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe cudzoziemca.
 • Konsulat lub ambasada rozpatruje wniosek i wydaje decyzję o jego przyznaniu lub odmowie.

Dodatkowe wymagania

Oprócz wymagań wizowych i dotyczących zezwoleń na pracę, cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą mieć również inne obowiązki, takie jak:

 • Zarejestrowanie się w urzędzie meldunkowym
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Płacenie podatków

Pomoc dla firm

Dostępnych jest wiele zasobów, które mogą pomóc firmom w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników z zagranicy. Rząd polski oferuje szereg usług dla firm zatrudniających pracowników z zagranicy. Istnieje również wiele organizacji pozarządowych, które mogą świadczyć pomoc i doradztwo w tym zakresie.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *