InnePodatki

Kim jest przedstawiciel podatkowy?

Przedstawiciel podatkowy to osoba lub firma, która działa w imieniu podatnika w kwestiach podatkowych. Jest to osoba lub firma, która posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów podatkowych oraz umiejętności w prowadzeniu rozmów i korespondencji z organami podatkowymi.

Przedstawiciel podatkowy może być wyznaczony przez podatnika w celu reprezentowania go przed organami podatkowymi w sprawach podatkowych. Oznacza to, że przedstawiciel podatkowy może składać deklaracje podatkowe, odpowiadać na zapytania organów podatkowych, reprezentować podatnika w postępowaniach podatkowych i w innych kwestiach związanych z podatkami.

Przedstawiciel podatkowy może być również wymagany przez organy podatkowe, w sytuacji gdy podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski. W takim przypadku, przedstawiciel podatkowy jest obowiązkowy.

Przedstawiciel podatkowy może być wybrany spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, np. doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych lub księgowych.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Jakie funkcje pełni przedstawiciel podatkowy?

Przedstawiciel podatkowy pełni wiele różnych funkcji w imieniu podatnika. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

  1. Reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi – Przedstawiciel podatkowy może reprezentować podatnika przed organami podatkowymi w postępowaniach podatkowych oraz odpowiadać na zapytania organów podatkowych.
  2. Składanie deklaracji podatkowych – Przedstawiciel podatkowy może składać deklaracje podatkowe w imieniu podatnika.
  3. Udzielanie porad podatkowych – Przedstawiciel podatkowy może udzielać porad podatkowych dotyczących rozliczeń podatkowych oraz pomagać w przygotowaniu dokumentów.
  4. Obrona interesów podatnika – Przedstawiciel podatkowy może bronić interesów podatnika w kwestiach podatkowych, np. w postępowaniach podatkowych czy w trakcie kontroli podatkowych.
  5. Weryfikacja rozliczeń podatkowych – Przedstawiciel podatkowy może dokonywać weryfikacji rozliczeń podatkowych pod kątem poprawności i zgodności z przepisami podatkowymi.
  6. Prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi – Przedstawiciel podatkowy może prowadzić korespondencję z organami podatkowymi w imieniu podatnika.

Funkcje pełnione przez przedstawiciela podatkowego mogą się różnić w zależności od umowy, jaką zawrze podatnik z przedstawicielem podatkowym oraz od potrzeb i wymagań podatnika.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *