BiznesInne

Kto może wziąć udział w przetargu publicznym?

Przetarg publiczny jest procedurą, w której organ prowadzący przetarg poszukuje wykonawcy, który zaoferuje najlepszą jakość wykonania usługi lub produktu przy najkorzystniejszej cenie.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) w Polsce, w przetargu publicznym mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenia o przetargach publicznych są zazwyczaj publikowane w prasie lub na stronach internetowych instytucji zamawiającej. Każdy wykonawca, który chce wziąć udział w przetargu, musi złożyć odpowiednią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. W przypadku spełnienia wymogów oferenta, oferta ta będzie brała udział w konkurencji z ofertami innych wykonawców.

Jakie podmioty nie mogą brać udziału w przetargu publicznym?

W ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) określono kategorie podmiotów, które nie mogą brać udziału w postępowaniach przetargowych. Są to między innymi:

  1. Osoby fizyczne lub prawne, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za udział w organizacji przestępczej, korupcję, oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy lub przestępstwa przeciwko środowisku.
  2. Osoby fizyczne lub prawne, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za udział w działalności, która narusza wolność gospodarczą innych podmiotów.
  3. Osoby fizyczne lub prawne, które nie wykonują obowiązków podatkowych lub zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  4. Podmioty, które są w stanie upadłości, likwidacji lub przeszły restrukturyzację.
  5. Osoby, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  6. Osoby, które nie przedłożyły wymaganych dokumentów lub nie wniosły wymaganych zabezpieczeń.

W przypadku gdy dana osoba lub podmiot nie spełnia któregoś z powyższych kryteriów, może zostać wykluczony z postępowania przetargowego.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *